Door het hele land worden er filosofische 1 op 1 gesprekken gevoerd. Je hebt inmiddels een filosofisch coach, een filosofisch consulent, een filosofisch practicus en gewoon een filosoof. Ik wil met deze blog wat duidelijkheid scheppen. Voor wie wil weten hoe het zit. Ik ben filosoof én filosofisch coach. Ik hanteer
Wist je dat de mens uit de oudheid, in de tijd van Plato en Socrates, aan zichzelf werkte? Alleen noemde hij het niet zo, hij streefde ernaar om een moreel hoogstaand persoon te worden. Ik zeg nadrukkelijk hij want ik heb het over de burgers uit de stadspolis Athene. Dat