Erkennen dat je niets weet is de eerste stap naar wijsheid

Socrates werd als de wijste man van Athene beschouwd omdat hij stelde dat het enige wat hij wist was dat hij niets wist. En dat niet weten is het leidend beginsel van deze vraag-naar-vraagmethode.

Erkennen dat je niets weet is de eerste stap naar wijsheid. En daarmee naar je vrijheid. Tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat het er niet zozeer om gaat wat je niet weet, al denk je dat misschien, maar om wat je wel denkt te weten. Want daarin zitten aannames, overtuigingen die ons al heel lang in de weg kunnen zitten en soms ook drogredenen zoals verkeerde conclusies of simpelweg denkfouten. Al vragende onderzoeken we deze. Door ze aan het licht te brengen krijg je niet alleen meer inzicht maar voel je je ook vrijer. Je hebt je als het ware uit je eigen gevangenis van je onvruchtbare gedachten bevrijd.

 

filosofische gesprekken Leiden

Hoe werkt het?

De bezoeker schetst zijn kwestie, die hij of zij dus als een probleem ervaart en samen zoeken we naar  de juiste vraag die als het ware de lading dekt van het probleem. Met die vraag gaat de bezoeker naar huis zonder meteen op een antwoord te jagen.

In ieder mens zit een schat aan wijsheid, maar we hebben niet geleerd deze bron aan te boren. Met de van-vraag-naar-vraagmethode leer je bij die bron te komen. Een vraag bevat vaak een wereld aan beweringen en als we die vraag onderzoeken, hem als het ware uitbenen, worden er onbewuste belemmeringen opgeheven. Tot bewustzijn gebracht. De onderzochte vraag leidt tot een volgende vraag die we ook weer gaan onderzoeken. En iedere keer wordt de kwestie helderder en komen we meer bij de kern van het probleem.

Jouw eigen wijsheid

De van-vraag-naar-vraagmethode zorgt ervoor dat jouw eigen wijsheid aangeboord wordt tijdens het bevragen. Ieder mens weet wat voor zichzelf het beste, is maar durft daar vaak niet in te geloven of heeft die wijsheid afgedekt uit zelfbescherming of om maar geen keuzes te hoeven maken. Kiezen is vaak pijnlijk maar niet kiezen kan een levenlang blijven schrijnen. En je gezondheid ondermijnen. Soms valt er niets te kiezen, is er alleen helderheid nodig om te accepteren wat is.

Wil je weten of dit iets voor jou is? Tijdens een kennismakingsgesprek kan ik je hier meer over vertellen…