Een goed gesprek

Als je een persoonlijk probleem hebt en je kunt het zelf niet oplossen..

Wat heb je dan nodig?   Een goed gesprek!

Klinkt simpel maar dat is het niet. 

Voor een gesprek heb je iemand nodig met wie je kan praten…dat lukt meestal wel.

Maar voor een goed gesprek…

Wat maakt een gesprek goed?

Om een paar belangrijke voorwaarden te noemen:

Je hebt iemand nodig die goed kan luisteren en luisteren is een kunst.

Je hebt iemand nodig die neutraal is, die zijn eigen mening achterwege houdt, die niet oordeelt en die zich kan inleven.

En ook belangrijk, iemand die empathisch is, die je kunt vertrouwen.

Uit ervaring weet ik dat lang niet iedereen beschikt over een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. Terwijl de behoefte aan een goed gesprek zo groot kan zijn.

Een paar goede gesprekken kunnen je uit je depressie halen, je veel minder angstig maken. je hoop geven, perspectief bieden en nieuw levensgeluk.

Dit weet ik uit ervaring. De mensen die in mijn praktijk komen voor een goed gesprek vertellen mij dit niet alleen, ik kan het ook zien: ze voelen zich al snel veel beter en dat straalt van hen af.

Een goed gesprek levert nieuwe inzichten op en nieuwe zelfkennis. Al snel wordt na een aantal gesprekken, gemiddeld vier of vijf, duidelijk wat de kern is van het probleem en waar de oplossing ligt.

En dan gaat het snel, dan wordt het een echt coachingsgesprek en met de tools die ik aanbied gaat de man of vrouw in kwestie aan de slag. 

Je kunt een jaar bij een psycholoog zitten zonder veel wijzer te worden (wat nogal eens voorkomt) of een paar gesprekken voeren met een filosoof, die gespecialiseerd is in Socratische gesprekstraining en een schat aan levenservaring heeft. 

Daarmee krijg je weer perspectief en macht over je eigen leven.

De kosten zijn schappelijk, voor het geld hoef je het niet te laten.