Hoe ga je met jezelf om?

Wil je graag beter omgaan met anderen en investeren in blijvende waardevolle contacten?
Als je moeite hebt om bevredigende relaties met anderen te onderhouden, is het lastig om je als mens goed te ontplooien en volop van je leven te genieten.
Dan liggen eenzaamheid en depressiviteit op de loer.

De een is beter in relaties dan de ander, je hoeft je ook niets te verwijten als je er gewoon niet zo goed in bent. We hebben het op school niet geleerd.

Het goede nieuws is dat je dit alsnog kunt leren.
Allereerst is het belangrijk dat je een goede relatie met jezelf krijgt.
Hoe ga je met jezelf om?Ā 
Kun je inzien wat je sterke punten en je minder sterke zijn?

Heb je er een idee van waarom dingen niet werken in de relatiesfeer? Durf jij jezelf onder ogen te zien? Kun jij jezelf accepteren? Dat laatste betekent niet dat jij je acties goedpraat maar wel dat je erkent waar het misloopt.

Waarom is een goede relatie met jezelf zo belangrijk?

Omdat je dan meer zelfrespect en zelfvertrouwen krijgt. Dan sta je steviger in je schoenen. Dan kun je met anderen omgaan zoals je verlangt dat anderen ook met jou omgaan.

Ik kan je hierbij helpen. Al vele mensen hebben door de gesprekken met mij nieuwe inzichten gekregen. Ze werden wijzer en gelukkiger.